Forskellige problemer med båtvinduer

Gjennom tiden har mange gjort forsøk på å fremstille båtvinduer. Mange av disse løsninger har været optimale løsninger med hensyn til pris, holdbarhet, design og styrke. Dessverre har et ofte vist seg at det har vært nesten umuligt å kombinere alle disse forhold i ett og samme produkt. 

Specielt holdbarheden har desværre vist sig at være meget kortere end resten af et ellers solidt bygget lystfartøj. Dette har bevirket at vinduerne enten ikke kan holde tæt eller bliver ødelagt, når overflade behandlingen bliver beskadiget. Mange lystsejlere ser sig derfor nødsaget til at skifte vinduer, for at vedligeholde deres fartøj. Desværre befinder lystsejleren så ofte i en situation, hvor båden oprindelige design enten skal ændres radikalt eller der skal modificeres i båden konstruktion. Dette kan ofte resultere i at styrken i riggen eller ruffet ændres radikalt.

Nedenfor finnes beskrivelse av problemer med forskjellige typer vinduer: 
Pålimte plastruter

Pålimte plastruter

Glass montert i gummilister

Plastrute montert i gummilister

Aluminiums profiler med glass

Aluminiums profiler med plast

Kittede vinduer

Pålimede plastruter

Nyere både fra begyndelsen af 1980 blev ofte monteret med røgfarvet eller klar plastplade som vinduer enten monteret som flush eller monteret i en resses. Dette system anvendes stadigvæk i dag, da det er et enkelt, hurtigt og billigt system.

De fleste af disse løsninger er monteret med gennemgående skruer, som primært har til formål at holde “glasset” på plads, mens limen tørrer.

De bedste af disse løsninger blev limet med en butylfuge, som har en fantastisk evne til ikke at tørre ud. Alligevel har mange af disse vinduer en tilbøjelighed til at blive utætte specielt omkring de gennemgående skruer, da materialerne ikke arbejder ens.

Den primære årsag er de forskellige materialers forskellige temperatur udvidelses-koefficient, som bevirker at de udvider sig forskelligt når temperaturen ændringer sig. Tabellen herunder angiver udvidelses koefficienterne for an række materialer som bl.a. anvendes i lystbåde.

Materiale alpha10 / °C Endring/m ved en temperaturendring på 60°C
Glassfiber: 20 – 50 1,2 mm – 3,0 mm
Acrylplast: 70 – 80 4,2 mm – 4,8 mm
Polyamid: 80 – 90 4,8 mm – 5,4 mm
Polyurethan: 70 – 100 4,2 mm – 6,0 mm
PVC: 80 4,8 mm
Glass: 12 0,7 mm
Herdet glass: 8 0,5 mm
Stål: 11 0,7 mm
Aluminium: 24 1,4 mm
Tre (langs åren): 3-6

0,2 mm – 0,4 mm

Det kan sees at forskjellen mellom glassfibers utvidelse ved temperaturendring på 60°C og forskjellige plaster er nesten 5 mm pr.meter. Da mange av disse vinduer har lengder på over 2 m, betyr det at forskjellen mellom lengde endringene kan bli mere en 10 mm. 

Det er klart at skruehullene gjennom skrog og glass skal være veldig store for at kunne klare denne store variasjon. Det ses derfor ofte at det er rundt skruehullene som utetthetene oppstår. Plexiglasset klarer ikke påkjenningen fra skruene ved temperature endringer og sprekker. 

Andre pålimte glass ble fuget med andre typer lim og fugemasser som dessverre har tendens til å tørke ut. Uttørkingen skjer raskest omkring skrue gennomføringerne og allerede etter kun 8 – 10 år. Dermed gis det ikke mulighet for at materialene kan arbeide forskjelligt. Fugen slipper ofte i dette tilfellet med utetthet til følge. 

Et annet problem er at plexiglass med tiden blir nedbrutt av solens stråler og blir matt og ”krakellert”. På dette tidspunkt er styrken i ”glasset” vesentlig redusert og ruten uegnet til å sitte i en båt. Ved en bråttsjø kan “glasset” briste.

Glass montert i gummilist

Mange fritidsbåter er gjennom årene levert med hærdet glas monteret i gummiliste. 

Tettheden oppnås ved at sørge for at glasset skjæres så nøyaktig som mulig, monteres inn i gummilisten og deretter presses inn i hullet i båten. For å gi ruten styrke, monteres en metal- eller hardplast list i gummilistens fals. Denne utvider seg så vinduet låses fast. 

Gummi er et fleksibelt materiale og store trykkpåvirkninger kan trykke ruten ut. Et eksempel på dette kunne ses i Beserk’s (Albin Vega) seilas hjem fra Sydpolen. 

Gummilister har en annen uheldig egenskap. De nedbrytes av solen og sprekker og mister sin elastisitet. Vinduene bör da byttes da styrken er vesntlig redusert. 

Plastruter montert i gummilist

De forhold som er nevnt under “Glass montert i gummilist” gjelder også for plastruter.

Da det i denne form for vindues løsning er valgt et plast materiale som “glass”, vil forholdene om forskellige temperatur lengdeudvidelser ha en viss innflytelse her. Se mer om dette under “Pålimte plastruter”. 

Et annet problem er at plexiglass med tiden blir nedbrutt av solens stråler og blir matt og ”krakellert”. På dette tidspunkt er styrken i ”glasset” vesentlig redusert og ruten uegnet til å sitte i en båt. Ved en bråttsjø kan “glasset” briste.

Aluminiums profiler med glass

I nyere båter benyttes ofte en løsning hvor glasset er montert i en aluminiums profil. 
Systemet gir en rekke begrensninger. De viktigste er: 

Runde hjørner: Da man ofte ønsker profiler, som ikke har for skjøter, er man nødt til å bøye hjørnene. 

På grunn av aluminiumets flytespenning, kan ikke rammene bøyes til hvilken radius som helst. Dette setter brensninger i designet og kan dermed bli litt “gammeldags” å se på.

Spisse hjørner: Spisse hjørner kan kun oppnås når profilene skjæres i lengder og skjøtes sammen i hjørnene. Mulighed for utettheter er stor.

Aluminiums profiler med plast

Problemene som nevnt under “Aluminiums profiler med glass” gjelder også når “glasset” er av plexi eller akryl.

Kittede vinduer

Glass montert i kitt finner man i trebåter. 

Løsningen har desverre den svakheten at kittet tørker ut og det må derfor ofte repareres eller skiftes for at være tett .